Τα βαρδούσια όροι είναι ένας τόπος που μαζέυει αρκέτη μελισσοκομία κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Το ελατήσιο μέλι Αθανασίου Διάκου θα το βρείτε στην ταβέρνα μας και στον ξενώνα μας όχι μόνο να το απολαύσετε αλλα και να το αποκτήσετε.